พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน PCU หรือในชุมชน รวมทั้งท่านที่ได้รับบริการจาก พยาบาลPCU หรือผู้สนใจรับบริการจาก PCU เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนทักทาย เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ