เช้าวันนี้ (4 พ.ค.49) ทางหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มน. ได้จัดเสวนาคนเขียน blog 2/2549 ขึ้น งานนี้มีดาวเด่นของชุมชน NUKM blog ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนา เช่น อ.มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) BEEMAN (อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์) คุณบอย (นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์) คุณวันเพ็ญ (วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล) และดาวเด่นดวงใหม่ของชุมชนเรา คนเขียนข่าว (คุณดรีม สมัทรชา เนียมเรือง) ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ท่านอ.มาลินี และคุณบอย ได้เล่าถึงความสำเร็จของชุมชน NUKM blog และชุมชนสำนักงานเลขานุการ ที่เคยได้เล่าไว้เมื่อครั้ง UKM ที่ มอ. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เมื่อ 7-8 เมษายน 2549 ผมขอนำภาพบรรยากาศมาให้ชมพอสังเขปดังนี้ครับ

  

 

 

 

 

 

 

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร