ความเห็น 27414

รายงานสดจากห้องประชุมการเสวนาคนเขียน blog ครั้งที่ 2/2549

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.167
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์วิบูลย์... Wiboon, ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน                                 
  • ขอแสดงความเคารพอาจารย์ทุกท่าน และขอทักทายพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ผ่านมาทางบล็อกนี้ครับ