ความเห็น 27279

รายงานสดจากห้องประชุมการเสวนาคนเขียน blog ครั้งที่ 2/2549

รัตน์ทวี อ่อนดีกุล
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

อีกหนึ่งกำลังสำคัญของ NUKM ที่ตามมาสมทบค่ะ อ.หนึ่ง (ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร)