เมื่อวานได้ประชุมหารือเรื่องการส่งlabด่วนและได้แลกเปลี่ยนความรู้และประการณ์การทำงาน           ระห่วางกลุ่มประดิษฐ์กล่องส่งlabกับกลุ่มlabด่วน ผมในฐานะหัวหน้ากลุ่มlabด่วนรู้สึกว่าแต่ละคนให้ความร่วมมือกันเต็มที่ เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานและมีหน้าที่กันชัดเจนว่าใครรับผิดชอบในส่วนไหนทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงาน

    ที่สำคัญพวกเรามีพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาคือ พี่ปนัดดาและพี่ชวดี ให้คำแนะนำปรึกษาหารือได้ตลอดเวลาทำให้ทุกคนรู้มีความสุขกับการทำงาน

    ผมอยากเสนอ อ.ปารมี ให้ทางwardได้เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงาน           ระหว่างห้องlabกับward  โดยผ่านทางgotoknow.org โดยให้ทางwardเข้ามาเสนอความต้องการของทางwardว่าเขาต้องแบบไหน และทางห้องlabก็รวบรวมข้อเสนอต่างๆมาปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด