GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มหาวิทยาลัยชาวบ้าน (4)

     โครงการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือ 9 หน่วยงาน นัดหมายที่จะลงพื้นที่ตำบลบางจาก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ วัดบางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการเชิญ กำนัน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน (ของตำบลบางจาก) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งให้ทราบเรื่องโครงการฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติงบประมาณ (งบซีอีโอ) ให้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีตำบลนำร่อง จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ ตำบลมะม่วงสองต้น และกำหนดการในการประชุมครั้งนี้คือ เป็นการกำหนดเป้าหมายของตำบลบางจากว่าจะต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้ไปในทิศทางใด (ทำส่วนหัวปลา) แล้วค่อยมาติดตามกันต่อนะค่ะว่าผลจากการประชุมในครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบใด     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คุณกิจ
หมายเลขบันทึก: 2666
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)