ผมเพิ่งกลับจากประชุมทีมคุณอำนวยโครงการ"รักวลัยลักษณ์" ที่ประชุมมอบหมายให้ผมหารือกับคุณธวัชแนวทางในการจัดกระบวนการในวันที่5-6ก.ย.นี้
ที่ประชุมมีข้อเสนอหลายแบบ คุณธวัชช่วยให้ความเห็นด้วยครับ

เราจะแบ่งวงเรียนรู้เป็น 2 วงคือวงคุณกิจ 5 กลุ่มย่อย ๆละประมาณ 8 คน วงคุณเอื้อ 2 วง
1)กำหนดเป้าหมายหลักที่แคบลงในหัวข้อเดียว ให้กลุ่มย่อยเล่าประสบการณ์ ถอดเป็นขุมความรู้และแก่นความรู้ หรือ
2)ให้กลุ่มย่อยร่วมกันกำหนดเป้าหมายของตนเอง เล่าประสบการณ์ ถอดเป็นขุมความรู้ และแก่นความรู้
ผมมีความเห็นเขียนไว้ใน"รักวลัยลักษณ์ (2)แล้ว"อยากให้ทีมคุณอำนวยร่วมแลกเปลี่ยนด้วย     ขอหารือเท่านี้ก่อนครับ