ทัศนคติกับการพัฒนาระบบ

สำหรับในเรื่องการพัฒนาระบบและการมีส่วนร่วมในเรื่อง KM นี้ จากประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาในองค์กรของตนเองโดยตรงคงเป็นในเรื่องของทัศนคติ เนื่องจากเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างอิงการบริหารงานเชิงราชการ โดยวิธีการทำงานแล้วจะส่งผลให้ทัศนคติของบุคลากรเป็นไปในรูปแบบที่ค่อนข้างตายตัว อันเนื่องมาจากระเบียบและคำสั่งที่มากมาย ดังนั้นเมื่อเกิดคำว่า "พัฒนา", "เปลี่ยนแปลง" หรือ "ปรับปรุง" จึงมักเป็นเรื่องที่เกิดกำแพงระหว่างผู้ปฎิบัติ กับกระบวนทัศน์ในการดำเนินงาน ซึ่งมักจะเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งในการนำเครื่องมือหรือกระบวนการใหม่ๆ เข้ามาสู่การทำงาน ซึ่งการจะทำลายกำแพงที่เกิดขึ้นนั้นคงต้องเริ่มจากผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ การสร้างบรรยากาศให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือจัดเก็บขุมความรู้ จากนั้นการส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพัฒนาระบบ ให้ข้อคิดเห็น การร่วมวางแผนการจัดการความรู้ จะเป็นการเปิดช่องกำแพงทีละเล็กละน้อย โดยผู้ปฏิบัติสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยรู้สึกว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการทำงาน เป็นการละลายพฤติกรรมและทัศนติเดิมๆของผู้ปฎิบัติ

ทัศนคติของคนก็คงคล้ายกับ interface ของคอมพิวเตอร์ หากยิ่งทำให้ใช้งานง่ายเราก็รู้สึกดีที่จะใช้โปรแกรม เช่นเดียวกันหากทำทัศนคติให้เป็นเรื่องง่ายเราก็จะรู้สึกดีที่จะใช้ชีวิต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kampeebible

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2653, เขียน: 18 Aug 2005 @ 13:41 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)