การย้ายแรงงานไทยออกจากเขตกุชกาติฟ ฉนวนกาซา

การย้ายแรงงานไทยออกจากเขตกุชกาติฟ ฉนวนกาซา

       คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินย้ายแรงงานไทยออกจากเขตกุชกาติฟ ฉนวนกาซา                                            

       กระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศได้มีการประสานงานและมอบหมายให้ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการย้ายแรงงานไทยออกจากพื้นที่ โดยได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 3,000,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายแรงงานฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของทางการอิสราเอล เพื่อให้มีการประสานงานและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานไทยในการย้ายออกจากพื้นที่มายังที่พักที่ทางการอิสราเอลจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับการหางานใหม่ให้ทำ และในระหว่างการดำเนินการถอนนิคมชาวยิวออกจากเขตยึดครองบริเวณฉนวนกาซา กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายแรงงานฯ ประจำอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับทางการอิสราเอลในการให้ความช่วยเหลือและหางานใหม่ให้กับแรงงานไทย รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยในกรณีต้องการเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน labour chumphonความเห็น (0)