GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Peer Assist การนิคมอุตสาหกรรมฯ

Peer Assist การนิคมอุตสาหกรรมฯ


          มาอีกแล้วครับ   การเตรียมทำกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน”
         
          ผมได้รับการติดต่อจากคุณวิจิตรา  ศุภวิวรรธน์ ([email protected]) [email protected][email protected]ตสาหกรรม   ว่าท่าน ผอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายอุทัย  จันทิมา ได้รับปากกับบอร์ดว่าจะดำเนินการให้องค์กรเป็น LO     รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในการนิคมฯ ในเรื่อง LO, KM ได้ด้วย   จึงอยากขอให้ผมไปให้คำแนะนำ


          นี่คือการร้องขอให้ไปทำกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” นะครับ   โดยมี “หัวปลา” คือ   การพัฒนา corporate culture/behavior/relationship  ให้มี KS และมีการบันทึก KA หมุนเกลียวความรู้เรื่อยไปไม่รู้จบ 


            ผมได้แนะนำให้คุณวิจิตรา  ไปเขียนเป้าหมายเชิงรูปธรรมและเชิงพฤติกรรมขององค์กร/คนในองค์กร      ปรึกษากับท่านรองผู้ว่าฯ ฝ่ายอำนวยการ   และท่านผู้ว่าการฯ   แล้วส่งให้ผมเพื่อใช้ประกอบการเตรียมทำ PA ซึ่งจะตกลงกำหนดการหลังจากผมได้รับเอกสารนี้แล้วและเห็นว่าชัดเจนเพียงพอ
           


          
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                    17 ส.ค.48
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2662
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)