AAR โรงเรียนชาวนาถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนฯ

AAR โรงเรียนชาวนาถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนฯ


          กิจกรรมมี 2 ตอนครับ
·       ตอนช่วงเช้า  11.30 – 12.50 น.   เป็นการถวายรายงานในห้องประชุมซึ่งมีคน 20 กว่าคน   ส่วนใหญ่เป็นทีมงานของสมเด็จพระเทพฯ เอง   ผมนำเสนอเชิงกล่าวนำประมาณ 15 นาที   ดังมีรายละเอียดในบล็อกตอนที่แล้ว (link)   แล้วคุณเดชานำเสนอกิจกรรมของโรงเรียนชาวนา   เป็นการนำเสนอที่ดีมาก   เรียกเสียงเฮฮาได้เป็นระยะ ๆ    การนำเสนอเรื่องที่มี “ความรู้ฝังลึก”   มาก ๆ  เวลานี้ทำได้ไม่ยาก   เพราะเราฉายรูปขึ้น PowerPoint ได้สบาย
·       ช่วงบ่ายเป็นนิทรรศการ   ซึ่งมีอยู่ 5 – 6 นิทรรศการ   ในจำนวนนี้เป็นเรื่องข้าว 3 นิทรรศการ   โดยนิทรรศการโรงเรียนชาวนาเป็นแห่งแรกที่เสด็จชม   เริ่มด้วยคุณอ้อมถวายหนังสือเรื่องการจัดการความรู้จำนวนหนึ่ง   แล้วคุณทองเต็ม  เอี่ยมสะอาด  นักเรียนโรงเรียนชาวนาถวายรายงานเรื่องการทำนา   และถวายข้าวหอมมะลิแดงที่ตนเป็นผู้คัดพันธุ์   ถัดมาคุณนคร  แก้วพิลา  ถวายรายงานเรื่องการคัดพันธุ์โดยคัดเมล็ดข้าวกล้อง   และขอให้สมเด็จพระเทพฯ ทดลองคัดเมล็ดข้าวกล้องให้ชาวนาเอาไปเพาะและปลูกเป็นสิริมงคล   ทรงพระกรุณาใช้แว่นขยายส่องและใช้ปากคีบเลือกเมล็ดข้าวกล้องอย่างตั้งพระทัย   เป็นเวลาประมาณ 10 นาที   ถัดมาคุณสุขสรรค์  กันตรี  ถวายรายงานเรื่องข้าวที่มีเมล็ดสีแดงครึ่งเมล็ด   สีขาวครึ่งเมล็ด   ที่ได้จากการผสมลูกผสมระหว่างข้าวเนียงเมา (ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจาก จ.สุรินทร์) กับข้าวป่า   ผสมกับข้าวหอมมะลิ   ทรงทดลองใช้เล็บแกะเปลือกข้าวเปลือกเพื่อดูสีข้างในด้วยพระองค์เองหลายเมล็ด   และคุณจิ๋ม (จันทนา หงษา) ผู้จัดการ มขข. ถวายข้าวดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ   ทรงมีพระพักตร์งง ๆ  คงจะคิดไม่ทัน   ผมจึงกราบบังคมทูลว่าจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อตามไปภายหลัง


           ต้องขอปรบมือให้ทีมมูลนิธิข้าวขวัญที่เตรียมการณ์ได้ยอดเยี่ยม   พอเหมาะพอดีและนำเสนอสาระได้ยอดเยี่ยม   ทำให้เข้าใจทั้งการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีและการดำเนินการ KM ของชาวนา     จะทำให้เกิดการเชื่อมเครือข่ายกับอีกหลายทีม   ทั้งทีมสถาบันวิจัยโภชนาการ   ทีมงานของสมเด็จพระเทพฯ   ทีมงานของ ม.เกษตรกำแพงแสน (รศ. ดร. อภิชาต  วรรณวิจิตร) และทีมอื่น ๆ อีกหลายทีม   เห็นพูดกันว่าจะยกทีมกันไปเยี่ยมโรงเรียนชาวนา


          ตอนร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวัน   มีการพูดคุยเรื่องต่าง ๆ มากมายที่เป็นตอนทรงแสดงความชื่นชมเรื่องโรงเรียนชาวนามี 3 เรื่อง
1.      การจดบันทึกของนักเรียนโรงเรียนชาวนา   ทรงชมมากว่าเป็นสิ่งมีค่าต่อการเรียนรู้มากและ มขข. เก่งที่ “เอื้ออำนวย” ให้ชาวนาจดบันทึกได้
2.      ทรงตรัสว่า “ต้องสร้าง ‘คุณอำนวย’ ให้มาก ๆ”
3.      การใช้มิติทางจิตวิญญาณ   ความเชื่อ   ช่วยในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชาวนา   การที่ชาวนาทำ KM ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับถึงกับได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยโภชนาการ ม. มหิดล   ให้นำผลงานเสนอในที่ประชุมที่จัดถวายสมเด็จพระเทพฯ เป็นเรื่องที่จัดได้ว่า “ไม่เบา” นะครับ   ยิ่งเมื่อนำเสนอแล้วได้รับคำชมทั่วหน้าด้วยแล้ว   ยิ่งต้องมอบ “โบว์แดง” ให้ มขข. และทีมชาวนา

 

  

เมล็ดข้าวที่เรียงกันในมุมล่างขวาได้จากฝีพระหัตถ์ทรงเลือก  

    

ข้าวพันธุ์ลูกผสมมีสีแดงครึ่งเมล็ดที่ มขข. ขอพระราชทานชื่อ  

         

คุณเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ บรรยายเรื่องโรงเรียนชาวนา

คุณสุขสรรค์   คุณอ้อม   คุณทองเต็ม   และคุณนคร

คุณสุขสรรค์ถวายรายงานเรื่องข้าวลูกผสมที่ข้าวสารสีแดงครึ่งเมล็ด

ทรงทดลองแกะเปลือกข้าวสีแดงครึ่งเมล็ด

ทรงร่วมกับคุณนคร นักเรียนโรงเรียนชาวนา คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากข้าวกล้อง


วิจารณ์  พานิช
   16 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วอดไม่ได้ ต้องขอชื่นชมโรงเรียนชาวนา มขข. และ สคส. ด้วยค่ะ