ความเห็น 1871

การประชุมขอความร่วมมือ

ปารมี
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

การทำงานร่วมกับ ward กำลังดำเนินการค่ะ  นอกจากนี้ อ.พิเชฐ กำลังจะขึ้น link ของ Smart Path ไว้ที่ web KM ของคณะฯ คงทำให้หลายคนในคณะฯ ทราบความเคลื่อนไหวของเรามากขึ้น