การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๒๓)_1

การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๒๓)_1


           ขอนำรายงานของมูลนิธิข้าวขวัญ ตอนที่ ๒๓  ซึ่งเป็นภาคผนวกเรื่องแมลง มาลงต่อนะครับ     เป็นการรวบรวม ขุมความรู้ เกี่ยวกับการจัดการแมลงในนาข้าว นำเอามาให้ดู 
ภาคผนวก  ฉ
เรื่องแมลง

…………
1.
ตัวห้ำ  คือ  แมลงที่จับแมลงตัวอื่นกิน  ไม่เลือกชนิด  ใช่หรือไม่  ?
…………
2.
แตนเบียน  คือ  แมลงที่เจาะจงทำลายแมลงอื่นแบบแยกประเภท  ใช่หรือไม่  ?
…………
3.
ศัตรูธรรมชาติ  คือ  แมลงที่กัดทำลายข้าวในนาของเรา  ใช่หรือไม่  ?
…………
4.
ตัวเบียนเป็นลูกของเต่าทอง  ใช่หรือไม่  ?
…………
5.
ตั๊กแตนหนวดยาวเป็นศัตรูธรรมชาติที่จับแมลงชนิดอื่นกินเป็นอาหาร 
ใช่หรือไม่  ?
…………
6.
วัยจระเข้  คือ  ชื่อเรียกตัวอ่อนของด้วงเต่า  ใช่หรือไม่  ?
…………
7.
มวนจิงโจ้น้ำ  คือ  แมลงที่หากินบริเวณยอดของต้นข้าว  ใช่หรือไม่  ?
…………
8.
แมลงปอเข็ม  มีขา  8  ขา  ใช่หรือไม่  ?
…………
9.
มวนเขียวดูดไข่  จะทำลายไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว  ใช่หรือไม่  ?
…………
10.
มวนเพชฌฆาต  สังเกตได้โดยลำตัวจะมีสีแดงและมีหนามที่หลัง  3  อัน
ใช่หรือไม่  ?
…………
11.
แมลงปอบ้านระยะตัวอ่อนจะอยู่บริเวณใต้ใบข้าว  ตัวเต็มวัยจะลอกคราบ
แล้วบินไป  ใช่หรือไม่  ?
…………
12.
ต้นข้าวจะแตกกอ  30 – 40  วัน  ใช่หรือไม่  ?
…………
13.
ผีเสื้อหนอนกินใบข้าว  สังเกตตรงที่มีจุดสีดำเล็กๆที่ปลายปีก  ใช่หรือไม่  ?
…………
14.
แมงมุมแคระมีขา  8  ขา  ที่ก้นกลมตัวเล็กๆ  ใช่หรือไม่  ?
…………
15.
แมงมุมเขี้ยวยาวจะมีอยู่ในนาข้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ใช่หรือไม่  ?
…………
16.
ข้าวสร้างรังไข่  ที่อายุ  40 – 65  วัน  ใช่หรือไม่  ?
…………
17.
ดินดี  คือดินที่มีสีของเนื้อดินดำ  และมีธาตุอาหารของพืชครบถ้วน  ใช่หรือไม่  ?
…………
18.
โรคกาบใบแห้ง  เกิดจากเชื้อรา  และข้าวได้รับไนโตรเจนสูงมากเกิดไป
ใช่หรือไม่  ?
ฉ – 1   แบบประเมินความรู้เบื้องต้น  เรื่องแมลง  (โดยใช้เครื่องหมาย  ถูก  หรือ  ผิด)
 …………
19.
เชื้อราเข้าทำลายเพลี้ยกระโดดและแมลงได้  เมื่อความชื้นเหมาะสม  ใช่หรือไม่  ?
…………
20.
ระบบนิเวศ  คือ  การอยู่รวมกันของแมลงหลายชนิดและสัตว์ทั่วไปในพื้นที่ 
ไม่จำกัด  ใช่หรือไม่  ?
…………
21.
ข้าวมีใบทั้งอายุประมาณ  15  ใบ  ใช่หรือไม่  ?
…………
22.
ข้าวแบ่งออกเป็น  4  ระยะใหญ่ๆ  คือ  1)  ระยะกล้า  2)  ระยะแตกกอ  3)  ระยะ
ตั้งท้อง  4)  ระยะออกรวง  ใช่หรือไม่  ?
…………
23.
แมงมุมตา  6  เหลี่ยม  เป็นตัวห้ำในธรรมชาติ  ใช่หรือไม่
…………
24.
แมงมุมหลังเงิน  เป็นตัวห้ำในธรรมชาติ  ใช่หรือไม่  ?
…………
25.
แตนเบียนสีส้ม  เป็นแตนเบียนหนอนกอข้าว  ใช่หรือไม่  ?
…………
26.
มวนเพชฌฆาต  มีขา  6  ขา  ใช่หรือไม่  ?
…………
27.
แตนเบียนของแมลงศัตรูพืช  หมายถึง  สัตว์ที่อาศัยและต่อยทำลายหนอนของ
ศัตรูพืช  ใช่หรือไม่  ?
…………
28.
เพลี้ยไฟเข้าทำลายต้นข้าวในฤดูที่มีฝนตกชุก  ใช่หรือไม่  ?
…………
29.
หนอนกระทู้คอรวง  คือ  หนอนกอในระยะที่  2  ใช่หรือไม่  ?
…………
30.
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว  ทำให้ต้นข้าวเกิดโรคใบไหม้  ใช่หรือไม่  ?
ฉ – 1   แบบประเมินความรู้เบื้องต้น  เรื่องแมลง  (โดยใช้เครื่องหมาย  ถูก  หรือ  ผิด)  (ต่อ)

                                   
ฉ – 2   เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องเอพีเอ็ม  (การบริหารจัดการศัตรูพืชในนาข้าว) 
                                    

ฉ – 2   เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องเอพีเอ็ม  (การบริหารจัดการศัตรูพืชในนาข้าว)  (ต่อ)
                                    

ฉ – 2   เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องเอพีเอ็ม  (การบริหารจัดการศัตรูพืชในนาข้าว)  (ต่อ)
                                    

ฉ – 2   เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องเอพีเอ็ม  (การบริหารจัดการศัตรูพืชในนาข้าว)  (ต่อ)
                                   

ฉ – 2   เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องเอพีเอ็ม  (การบริหารจัดการศัตรูพืชในนาข้าว)  (ต่อ)

                                    
ฉ – 2   เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องเอพีเอ็ม  (การบริหารจัดการศัตรูพืชในนาข้าว)  (ต่อ)

ฉ – 1   แบบประเมินความรู้เบื้องต้น  เรื่องแมลง  (โดยใช้เครื่องหมาย  ถูก  หรือ  ผิด)ฉ – 1   แบบประเมินความรู้เบื้องต้น  เรื่องแมลง  (โดยใช้เครื่องหมาย  ถูก  หรือ  ผิด)  (ต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)