การศึกษาผลการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เพื่อพิจารณารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาผลการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นทุนปี 2547 ดำเนินการวิจัยโดย ดร.สนธิรัก เทพเรณู และคณะ การประชุมในวันนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์ด้วย นอกจากคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยตามรายงานการวิจัยนี้แล้ว ยังมีข้อมูลเชิงประจกษ์บางประเด็นที่น่าสนใจ ที่คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก พบว่านักเรียน ป. 1 มีศักยภาพสูงกว่านักเรียน ป6 ในบางโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ซึงแสดงให้เห็นว่ามีคุณภาพต่างกัน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตุว่าน่าจะขึ้นอยู่กับผู้สอน เพราะเมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เรียนถึงคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอน นักเรียนไม่ทราบว่าลักษณะครูดีเป็นอย่างไร แต่รู้ว่าลักษณะครูดีคือสอนดี  ในประเด็นการทำผลงานวิชาการของครู  ครูที่ไม่ได้ทำผลงานวิชาการมองครูที่ทำผลงานวิชาการคนละระดับกัน  ครูที่ทำผลงานทางวิชาการจะได้รับการชื่นชมมากกว่า  ครูบางโรงเรียนที่คณะผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ครูที่มีผลงานทางวิชาการได้รับสิทธิมากมาย เช่น เงินประจำตำแหน่ง แต่การทำงานยังไม่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของครูว่าผู้บริหารได้ดูแลปัญหาเหล่านี้เพียงใด  แม้แต่ผู้บริหารโรงเรียนที่คณะผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ก็กล่าวถึงครูที่ทำผลงานวิชาการว่ายังทำงานไม่เต็มที่  ข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยในวันนี้ ท่านประธาน คือ ดร. พจนา  ว่องตระกูล  ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ขอให้ผู้วิจัยสรุปข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัยนี้ทำเป็นรายงานต่างหากจากรายงานการวิจัยเพื่อนำเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  รายละเอียดของรายงานการวิจัยนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว ท่านสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.moe.go.th/wijai ครับ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2677เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2005 22:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 07:37 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

ทุกวันนี้ สงสารโรงเรียน สงสารเด็ก ๆ สงสารครูที่ดี ๆ เตรียมการสอนจนไม่มีเวลาไปทำผลงาน การตรวจผลงานก็ไม่มีมาตรฐาน คนดีที่สุดของโรงเรียน ทำเอง ผลออกมาตก คนที่สอนก็ไม่สอน สอนนักเรียนยังไม่อยากเรียน งานพิเศษก็ไม่ทำ ก้มหน้าทำแต่ผลงาน จ้างก็เยอะ และก็ประสบผลสำเร็จ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเต็มโรงเรียน แต่ผลการสอบระดับชาติไม่ถึงร้อยละ 30 ซักวิชา นี่แหละคืออนาคตของชาติ

ว่างๆมาเล่นเกมส์หรือดูทีวีออนไลน์กันได้

ผลงานทางวิชาการที่จะส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3,คศ.4

-ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ แนะนำการจัดทำทุกๆขั้นตอนแบบละเอียด  ฟรีๆ
-รับทำ cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น  มัลติมีเดีย
  flash+autoware มีฐานข้อมูล เก็บคะแนน
-รายงานวิจัย 5 บท
-คู่มือการใช้งาน
-คู่มือครู -แผนการสอน
-เว็บไซต์ สื่อการสอน
-โปรเจ็ก
-บทเรียนออนไลน์
-ห้องเรียนออนไลน์ -Camtasia
-หนังสือ e-book -Adobe Flash
-Authorware-Adobe Captivate
-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน
-ชุดการสอน
-บทเรียนสำเร็จรูป
-บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน
-แบบฝึกเสริมทักษะ
-แบบฝึกทักษะ
-บทเรียนโปรแกรม
-บทเรียนการ์ตูน
-ชุดกิจกรรม
-แบบฝึกหัด หลากหลาย  พร้อมกิจกรรม  แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้น
ทีมงานจำนวนมาก ติดต่อที่ caithai@hotmail.com
089-1664468  อ.โชค 


ผลงานทางวิชาการที่จะส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3,คศ.4

-ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ แนะนำการจัดทำทุกๆขั้นตอนแบบละเอียด  ฟรีๆ
-รับทำ cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น  มัลติมีเดีย
  flash+autoware มีฐานข้อมูล เก็บคะแนน
-รายงานวิจัย 5 บท
-คู่มือการใช้งาน
-คู่มือครู -แผนการสอน
-เว็บไซต์ สื่อการสอน
-โปรเจ็ก
-บทเรียนออนไลน์
-ห้องเรียนออนไลน์ -Camtasia
-หนังสือ e-book -Adobe Flash
-Authorware-Adobe Captivate
-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน
-ชุดการสอน
-บทเรียนสำเร็จรูป
-บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน
-แบบฝึกเสริมทักษะ
-แบบฝึกทักษะ
-บทเรียนโปรแกรม
-บทเรียนการ์ตูน
-ชุดกิจกรรม
-แบบฝึกหัด หลากหลาย  พร้อมกิจกรรม  แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้น
ทีมงานจำนวนมาก ติดต่อที่  ครูธี

woot2550@hotmail.com


081-1755112


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี