วันที่3พ.ค.49 ดิฉันได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมเพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัลKM  Innovation  Award(KMIA)2006ที่ห้องประชุม สกว.ชั้นที่14 ตึก เอส เอ็ม  ทาวเวอร์    รางวัลนี้จะมอบให้องค์กรที่มีการนำการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างดีเยี่ยม  

ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งมาจากหน่วยงานเอกชนเช่น  เซเว่นอีลีเว่น  รัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต   ปูนซีเมนต์ไทย  เป็นต้น 

อาจารย์หลายท่านเน้นเรื่องทำKM ต้องให้เกิดงานได้ผล  คนเป็นสุข   คนเป็นสุขก็ต้องคิดเชื่อมโยงเป็นระบบ    หลายคนพูดถึง LO ซึ่งดิฉันเชื่อว่าพวกเราอาจจะไม่เข้าใจคำนี้มากนักถึงแม้ว่าจะอยู่ในพันธกิจของเรา

ดิฉันดูแบบประเมินแล้วก็เบาใจเพราะมีแค่20ข้อใน 3หมวด (เราผ่านHAและHPHมาแล้วถือว่าน้อยมาก)    อ่านแล้วอย่าเพิ่งวิตกจริตนะคะ   ทำงานไปเหมือนเดิม   คุยกันมากๆเหมือนเดิม   เอาคนไข้เป็นเป้าหมายเหมือนเดิม   ทำC3THERเหมือนเดิม    ป้องกันความเสี่ยงเหมือนเดิม   แต่ห้ามทะเลาะกันเหมือนเดิมนะคะ   เวลาว่างคนเรามักทะเลาะกัน(หลัง HA)   ตกลงเรามาทำงานพัฒนาคุณภาพกันดีกว่าค่ะ    แล้วเราจะรักกันเหมือนเดิมค่ะ(ก่อนHAจะมาตรวจ)