ทุกคนล้วนมีทั้งความสุขและความทุกข์อยู่ในตัวกันทุกคน

ไม่มีใครมีความสุขทั้งหมด
และไม่มีใครมีความทุกข์ไปทั้งหมด

ความสุขคือความสบายใจ
และความทุกข์คือความไม่สบายใจ

เมื่อเรารู้สึกว่าสุข ก็เพราะเราเวลานั้น เรามีเรื่องสบายใจมากกว่าเรื่องที่ไม่สบายใจ
หรือเรื่องที่สบายใจนั้น  มันมาบดบังจนมองไม่เห็นความทุกข์ที่เราเองก็มี

เช่นเดียวกับเมื่อเรารู้สึกว่าทุกข์  เพราะว่าในเวลานั้น เรามีความไม่สบายใจมากกว่าเรื่องที่สบายใจ
หรือเรามองเห็นแต่ความทุกข์..
ปล่อยให้ความไม่สบายใจ กังวลใจทั้งหลายมันมาปิดบังความสุขที่เรามีจนมองไม่เห็น

 

ว่าไปแล้ว.. ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์
มันก็เกิดจากความไม่สมดุลย์ของเรื่องดีๆ กับเรื่องที่ไม่ดี
เป็นความไม่สมดุลของความพึงพอใจของเรานั่นเอง
บางครั้ง.. เราเองมีเรื่องดีๆมากมาย
แต่เรื่องที่ไม่ดีเพียงเล็กน้อย.. ก็มาปิดบังเรื่องดีๆของเราไปจนหมด
แค่เพียง.. เราไม่พอใจ

เมื่อเราทุกข์..ไม่สบายใจ
เราสามารถปรับอารมณ์ของเรา โดยการมองหาเรื่องดีๆบ้าง
ปล่อยวางความพอใจ ไม่พอใจลงบ้าง
ถอยออกจากตำแหน่ง มุมมองที่เรากำลังยืน
แล้วย้อนหันกลับมามอง เพื่อค้นหาความรู้สึกจริงๆ ความต้องการจริงๆของเรา
ค้นหาสาเหตุของปัญหา สิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจ
จากนั้นก็แก้ไขที่ตัวต้นเหตุนั้น

 

 

ปัญหาถ้ามีก็แก้ไข
ถ้าแก้ไม่ได้..ก็วางไว้ตรงนั้น แล้วก็ถอยไปตั้งหลัก ค่อยกลับมาแก้ใหม่

ปัญหามีไว้ให้แก้....
แต่ทุกปัญหาใช่ว่าต้องเข้าไปยุ่ง เข้าไปจัดการกับมันให้หมดทุกเรื่อง

เหมือนโรคหวัด.. ไม่กินยามันก็หาย
แค่พักผ่อนเยอะๆ กินน้ำอุ่นๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
กระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมา
ดูแลตัวเองดีๆอย่าให้มีแบคทีเรียมากแทรกซ้อน.. ไม่กี่วันก็หาย

ปัญหา..ความทุกข์ ความกังวลใจ บางทีมันก็เหมือนไข้หวัดนั่นแหล่ะ
เป็นแล้วมันก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว
แต่ประคองร่างกายและจิตใจให้ดีๆ สักพักมันก็หายเอง