หลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า ละมุนภัณฑ์ และกระด้างภัณฑ์ มาแล้ว และคงเข้าใจเหมือนกับผมในตอนแรกว่า ละมุนภัณฑ์ คือ software ส่วนกระด้างภัณฑ์ คือ hardware นั้นเป็นความเข้าใจผิดติดตัวมานานนับได้หลายปีอยู่เหมือนกัน แต่ก็พึ่งมาเข้าใจอย่างถ่องแท้กับตัวเอง เมื่อได้เข้าไปสอบถามกับเวบบอร์ดในเวบไซด์ของ ราชบัณฑิตยสถาน ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่

      ผมก็ได้รับคำตอบกับมาว่าคำที่เราเข้าใจผิดนั้น ทางราชบัณฑิตยสถานไม่เคยบัญญัติ คำเหล่านี้ขึ้นมาเลย แต่ที่ทางราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ เป็นดังนี้ครับ

Software จะใช้คำว่า ส่วนชุดคำสั่ง หรือ ทับศัพท์ว่า ซอฟต์แวร์

Hardware จะใช้คำว่า ส่วนเครื่อง,ส่วนอุปกรณ์ หรือทับศัพท์ว่า ฮาร์ดแวร์

(คำศัพท์สาขาคอมพิวเตอร์,ปรับปรุงเมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔)

     ยังมีอีกหลายคำที่ยังทำให้คนใช้คอมพิวเตอร์เข้าใจผิด หากมีข้อสงสัยและใคร่รู้อยู่ สามารถเข้าไปตรวจสอบในเวบไซด์ของราชบัณฑิตยสถาน ในส่วนของศัพท์บัญญัติ ได้เลยครับ

     คราวหน้าจะมีเรื่องราวของคอมพิวเตอร์เรื่องใดมาเล่า ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปคราวหน้านะครับ