สิ่งประดิษฐ์เส้าหลินสุดยอดพลังแห่งเพลงมวย เลียนแบบจาก Cartoon Network

สิ่งประดิษฐ์เส้าหลิน

      

    ตะเกียบเปลี่ยนแปลง                               เส้าหลิน

สิ่งประดิษฐธรรมดา

    

         เข็มขัดสุดหล่อ                          กล่องโลกส่วนตัว