วันนี้ในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน รายวิชา Design and Development of Computer Assisted Instruction อาจารย์รุจโรจน์ท่านได้ให้นักศึกษาปริญญาโท (ครูประจำการ) นำเสนอผลงานการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลังจากที่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นำเสนอผลงานเสร็จ ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นต่อสื่อของแต่ละกลุ่มที่ได้นำเสนอ และทำให้ดิฉันได้ข้อคิด และความรู้เกี่ยวการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแต่ละกลุ่มได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งได้นำเทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาแนะนำอย่างไม่หวงความรู้ นี่สิ ! 
เจ๋ง

        การศึกษาของไทยจะประสบความสำเร็จได้ ถ้าหากมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาสื่อ วิธีสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของไทยก็จะไม่น้อยหน้าประเทศอื่นแน่นอน และประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับใครไม่ได้นอกจากผู้เรียนเอง

        วันนี้มีการปิดคอร์สที่น่าประทับใจมาก ได้เห็นผลงานของเพื่อน ๆ ถึงแม้บางกลุ่มยังสร้างสื่อไม่เสร็จแต่ดูจากตัวอย่างที่ได้นำเสนอ ก็แน่ใจได้ว่า ผลงานที่สำเร็จจะต้องใช้ได้จริงและมีความเหมาะสมกับผู้ใช้แน่ ๆ

          ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์รุจโรจน์ ที่ท่านได้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับพวกเราทุก ๆคนอย่างเต็มใจ   พวกเราขอรับรองว่าจะนำความรุ้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ