1.สี่งที่ได้จากการเรียนนับว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมกับความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนคือโปรแกรม Flash  และAhuthorware

     2.หากมีเวลาในการสร้างมากกว่านี้คงได้มีอะไรๆที่เป็นผลจากการเรียนมากกว่านี้โดยเฉพาะสื่อการเรียนวิชาดนตรีและฟิสิกส์

      3.อยากให้เวลาสำหรับทำงานและเวลาในการเรียนมีมากกว่าในปัจจุบัน