จากการแบ่งกลุ่มของการประชุมจัดตั้งชุมชนงานสารบรรณ กลุ่มที่ 8  ได้ คุณโอ๋ เป็นคุณอำนวยที่มีไฟแรงมาก  เมื่อกลุ่มแสดงความจำนงค์อยากจะได้รับการอบรมเรื่อง Blog  ที่อาจารย์จันทวรรณได้จุดไฟไว้  คุณโอ๋ก็ตอบสนองทันที่ที่จะช่วยอบรมให้  ขณะนี้คุณยุพดีกำลังติดต่อขอห้องอบรมและคุณโอ๋  หากลงตัว  กลุ่มที่  8  จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการเรียนรู้การใช้ Blog  ในเร็ววันนี้  ผู้ที่อยู่กลุ่มอื่นหากประสงค์จะเข้าอบรมติดต่อคุณยุพดีได้ที่ 2108  ค่ะ