ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. นี้ ที่มหาวิทยาลัย มศว. ประสานมิตร จะมีรายการสัมมนาเรื่อง "สุขกาย สุขใจ ด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี" ในงานวันนี้ท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ ผู้คิดค้นและเผยแพร่แนวคิดของเทคนิคนี้ ได้บินมาจากประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาด้วย ท่านใดสนใจต้องการทราบรายละเอียดที่อยู่ในแผ่นพับ คลิกได้ ตรงนี้ ครับ