การฝึกงานในวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

     ในวันนี้ได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน eoffice ซึ่งมีดังนี้

* forum เรียกอีกอย่างว่า กระดานเสวนา ซึ่งนับว่าเป็นส่วสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ eoffice  โดยมีลักษณะการถาม-ตอม และนอกจากนี้ยังสามารถ attatcg file เข้าไปได้อีกด้วย

*ข้อดีของกระดานเสวนานี้คือ มี search engine ที่ดี โดยจะมีทั้งแบบที่เป็น basic และ advance

*forum นี้มีข้อดีอีกอย่างคือ สามารถทำลายได้ง่ายหากเรามีการแบ่งออกไว้เป็นปีๆ หลังจากที่ผ่านปีนั้นๆมาแล้ว ก็สามารถทำลายได้ง่ายเป็นปีๆไป

*หลักการง่ายๆของ forum คือ มีการสร้างฟอร์มขึ้นมาด้วยภาษา html และมีการควบคุมกลไกการทำงานต่างๆและประมวลผลโดยใช้ภาษา php โดยในการประมลผลนั้นจะมีการนำตัวแปรมาประมวลผลตามเงื่อนไขอีกครั้ง และจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์รันหมายเลขต่อจากระเบียนสุดท้าย หรือระเบียนล่าสุดนั่นเอง

*ในส่วนของวันที่นั้นจะมัการเรียกใช้ฟังก์ชันปัจจุบันให้เป็นผู้ประมวลผลเป็นวันที่ออกมา

*ใน moodle_form_post นั้น user_id จะเป็นตัวบอกว่า ใครเป็นผู้ post

*moodle ที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง คือ mdl_user โดยจะมีบัญชีรายชื่อของทุกคน

                                           mdl_user_admin เป็นที่สำหรับเก็บชื่อของ administrator หากไม่มีจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยจะมีการตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่ ก่อนเข้าทำการใช้งาน

*unpublish เป็นตัวกำหนดการเผยแพร่ ว่าต้องการให้เอกสารดังกล่าวเผยแพร่หรือไม่ โดยมีค่า 0/1  ซึ่งหากเป็น 0 หมายถึง มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  แต่หากเป็น 1 นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้ทำการเผยแพร่

ระดับการเผยแพร่ มีดังนี้

1. คือเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด

2.คือไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ ยกเว้น admin เท่านั้น

3.คืออนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะบางคน

ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าเอกสารดังกล่าวนั้น อนุญาตให้มีการเผยแพร่ในระดับใดได้บ้าง

*lib.php จะทำงานในแบบ object oriented โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะฟังก์ชั่น

*ในการสร้างฟอร์มนั้น มี input ชนิดหนึ่งที่เป็น hidden คือจะมีการซ่อนค่าเอาไว้ แต่สามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรดังกล่าวได้โดยจะไม่มีการแสดงผลค่าของตัวแปรตัวนั้น ซึ่งการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้นจะทำในส่วนของ value เนื่องจาก value นี้จะเป็นการให้ค่ากับวัตถุตัวนั้นๆ และในกรณีนี้นั้น id ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้เป็น input ชนิด hidden นั่นเอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)