เรียนวิชาชีพตำบลนาแก้ว

วิชาชีพวิชาศิลปประดิษฐ์บ้านพระธาตุจอมปิง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้วได้เปิดเรียนวิชาชีพ วิชาศิลปประดิษฐ์ตำบลนาแก้ว ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2549 จัดการเรียนการสอน ณ วัดพระธาตุจอมปิง ได้ทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2549 เวลา 9.00 น ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านกำนัน ตำบลนาแก้วมาร่วมเปิดงาน เนื่องจากท่านกำนันได้ติดประชุมประจำเดือน จึงได้ให้ตัวแทนคือประทานกลุ่มแม่บ้านมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ คือคุณพิมพา  สินจักร์ จำนวนผู้เข้าร่วมเรียนวิชาชีพ มีทั้งหมด 12 คน เมื่อประธานมาร่วมเปิดและได้พูดคุยกับนักศึกษาถึงการเรียนวิชาศิลปประดิษฐ์ ขอให้ผู้เรียนนำกลับไปใช้และจัดตั้งกลุ่มให้เข็มแข็ง และได้ให้ อ.ปวีณา ได้พูด ถึงนโยบายของการมาจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในครั้งนี้ นักศึกษามีความสนใจมาก เนื่องจากเป็นความต้องการของกลุ่มผู้เรียนต้องการที่จะเรียนวิชาชีพเพื่อนำมาจัดตั้งกลุ่มต่อไป  

 

                                                                                  สุมาไร  แป้นน้อย

                                                                                     3 พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความเห็น (0)