วันพรุ่งนี้ 4 พฤษภาคม 49 เป็นวันเสวนาคนเขียน Blog ครั้งที่ 2 ที่หน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ครั้งนี้ NUKM Blog มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะ ความภาคภูมิใจเล็ก ๆ ที่ผมอยู่ใน NUKM Blog คือ การได้ไปช่วยให้ความรู้เรื่อง Blog กับทางบัณฑิตวิทยาลัย และอยากเห็น Blog ของสมาชิกในบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ผมได้ไปให้ความรู้มีการขับเคลื่อนที่มีพลัง ผมขอให้กำลังใจและเต็มใจช่วยเหลือสมาชิกของบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านครับ 

      สมาชิกส่วนหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยใน NUKM Blog