วันนี้น้องก้อย (งานสุขศึกษา) ได้พาคุณนิรมล (หัวหน้างานโภชนาการคนใหม่) มาเยี่ยมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จึงได้มีโอกาส ลปรร. กันในเรื่องระบบงานคุณภาพที่คุณนิรมลเตรียมแผนในการดำเนินการต่อไป ทั้งส่วนที่เป็นระบบงานภายในของหน่วยโภชนาการเองซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวและปรับงาน และงานภายนอกที่ต้องประสานกับตึกผู้ป่วยในเรื่องโภชนาการ โชคดีที่ นพ.วิศิษฎ์ แวะมา ลปรร. เรื่องงานประสานงานวิจัยที่รับผิดชอบใหม่และงาน PCT อายุรกรรม จึงได้แนะนำให้คุณนิรมลได้รู้จักกับประธาน PCT อายุรกรรมด้วยเพื่อจะได้ร่วมงานกันต่อไปในทีมสหวิชาชีพของสถาบัน

          ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนในส่วนที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพสามารถช่วยคุณนิรมลได้ต่อไปนะคะ