อบรมลงทุนอย่างไรให้ได้100ล้าน และการอบรม Power your powerful team


กลับมาดิฉันคงต้องทำแผนให้พ้นทุกข์ด้วยค่ะเพราะหลังอบรมกิเลศรู้สึกว่าจะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

10-6-52

วันอาทิตย์ที่7-6-52 คุณชัยณรงค์ให้ดิฉันไปอบรม ”ลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน” ซึ่งมีคุณ ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน อยุธยา จำกัด เป็นประธานชมรมโดยมีเป้าหมายให้มีการจัดการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ     ในปีที่ผ่านมาการสัมมนา ”ลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน”แบ่งเป็นสองภาค     ภาคแรก…ให้ความรู้พื้นฐานว่าคนในชมรมต้องมีพื้นฐานความคิดอย่างไร หลักการและแนวทาง?    ภาคสอง…เส้นทางการเดินไปสู่การมีเงิน 100 ล้านทำได้อย่างไร?    สิ่งที่พูดคุยในการสัมมนาเป็นเรื่องของความคิดของมนุษย์เรา Law of Attraction กฎของการดึงดูด      มีการถอดรหัสความคิดให้เห็นว่า คนรวย-จน มีระบบความคิดที่แตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งมีขั้นตอนให้เห็นถึงพลังแห่งจินตนาการ…สื่อให้นักลงทุนที่ร่วมสัมมนาเห็นถึงการมี หรือทำ เป็นไปตามจินตนาการของเขาได้อย่างไร?

ขั้นตอนสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จมีหลักสำคัญ 4 เรื่องคือ
1.กำหนดเป้าหมาย
2.แนวทางบรรลุสู่เป้าหมาย
3.การปฏิบัติ
4.การมีวินัย

หลังจากนั้น ก็จะนำเสนอถึงเส้นทางสู่ความเป็นเศรษฐี 100 ล้าน ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ 1.คนที่มีเงินก้อนอยู่แล้ว พร้อมที่จะลงทุนในวันนี้ และ 2.ยังไม่มีเงินเลย แต่มีความพร้อมที่จะออมได้ทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีบางคนที่ไม่มีทั้ง 1 และ 2 แถมยังมีหนี้สินด้วยจะไปถึงเป้าหมายอย่างไร…  ทั้ง 2 เส้นทางจะเห็นตัวเลขการลงทุนทั้ง 2 แนวทาง ต้องมีเงินลงทุน ผลตอบแทนเท่าไหร่ จึงจะบรรลุเป้าหมาย

การสัมมนาจะมีการนำเสนอข้อมูลให้เห็นว่า พลังของการลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไร และผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความมั่งคั่งอย่างไร?     นักลงทุนที่ร่วมสัมมนาต้องทำการบ้านว่าตัวเองรับความเสี่ยงการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน และที่สำคัญคือ การลงมือปฏิบัติ      คนที่อยู่ในสมาชิกมิลเลี่ยนแนร์คลับ ของบลจ.อยุธยาจะได้รับสิทธิพิเศษในการติดต่อสื่อสาร รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน การจัดกิจกรรมสัมมนาของบลจ.อยุธยา ที่จัดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญยังได้รับสิทธิพิเศษ ในการปรึกษาการลงทุนกับ ประภาส แบบตัวต่อตัว 45 นาที เพื่อคลายข้อสงสัยในการลงทุน

ในวันนี้เป็นการสอนภาค3-4 เป็นเรื่อง Back to the Future    .....Wealth Actualization และ   Mission  Impossible  ....From Wisdom to Wealth 

วิทยากรที่สอนมีคุณ NAT (เข้าใจว่าเรียนมาจากต่างประเทศ  )      ซึ่งเอ่ยถึงคนเก่งๆหลายคนที่มีการสร้างแรงบันดาลใจที่พอจำได้คือ T Harve Eker ซึ่งเขียนหนังสือ  ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน   (Secrets of the Millionaire Mind)   แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงิน เก็บเงิน และใช้เงินอย่างไร ถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้าน  

 มีการให้ดูวิดีโอที่คนพิการไม่มีแขนขาแต่สู้ชีวิตและเข้าสู่การแข่งขันจนได้ชัยชนะ ??     ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ถ้าเรามี Passion  ( ดิฉันแปลว่าแรงบันดาลใจแต่วิทยากรบอกว่าไม่ใช่   )

ในการสัมนาครั้งนี้วิทยากรต้องพยายามให้ใช้ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

อาจารย์เล่าว่าคนเรามักจะหลงคิดโดยมีสมาธิในการฟังได้ประมาณ 15นาที

ทางใจท่านเน้นสำคัญมาก         ต้องสัมผัสทางใจได้จึงจะเปลียนชีวิต

ท่านเล่าว่าคนไทยลงทุนน้อย และส่วนใหญ่ยากจน

คุณณัฐเอ่ยถึง NPL      Neuro Languistic Programing ( ดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ  )   

The process of wealth manifestation

     เริ่มจากมี Though     มี Feeling     ต้องมี Action ด้วยจึงจะ  =  Result

ดิฉันได้ทำแผนเกษียณและแผนมีเงิน100ล้านโดยดิฉันและคุณชัยณรงค์จะไม่เหมือนคนอื่นเพราะเกษียณแล้ว    ผู้เข้าฟังส่วนมากจะอายุน้อยถึงกลางๆค่ะ  

ก่อนจบมีการให้ทำกลุ่มและหารูปมาติด bord คล้ายๆวางวิสัยทัศน์ทางมิติต่างๆเช่น  สังคม   สุขภาพ   ครอบครัว   การพัฒนาตนเอง   ความมั่งคั่ง   ให้เห็นเป็นภาพชัดเจนเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง

การทำให้เราแบ่งเป็น 3 ช่วงและให้นำรูปมาติดว่าเราฝันอยากเป็นอย่างไรโดยนำรูปจากหนังสือพิมพ์มาตัดแปะ ซึ่งดิฉันทำไม่ทัน

มีการร้องเพลงเพื่อปลุกใจ เพลงชื่อชัยชนะของป๊อดโมเดิร์นด๊อกร่วมด้วยสันติ ลุนเผ่ ในช่วงปลุกใจ

ก่อนจากร้องเพลง (จำชื่อไม่ได้ ค่ะ )

ในระหว่างเรียนจะให้จับคู่และบอกเป้าหมายของการมา    ความฝัน   โดยดิฉันกับคุณชัยณรงค์จับกันเอง 

 ในวันจันทร์ที่8-6-52   น้องๆจากสำนักเอดส์เชิญให้ไปฟังการอบรมของอาจารย์ชาญ  ตระการศิลป์ ซึ่งมาสอนเรื่อง Power your powerful team หลังจากน้องๆไปดูงานที่NOK

อาจารย์ชาญ พยายามแสดงให้เห็นถึง พลังของ  Action ที่ต้องทำจึงจะสำเร็จโดยพูดถึง Thougt  Willing   Action = Result

มีการสกดจิตตัวเองโดยให้เราตะโกนอ่านสิ่งที่เราอยากเป็นอยากดีเพื่อไม่ให้ท้อถอย   ( ดูแล้วเทคนิคจะคล้ายๆกัน    เข้าใจว่าไปเรียนจากที่เดียวกัน   Eker??  ) 

ได้อะไรจากการอบรม 2 วัน

1 คิดอยากทำอะไรให้สำเร็จต้องมีการกระทำ   ไม่ใช่ได้แต่คิดไปเรื่อยๆ

2 เรียนรู้การสกดจิตตัวเองไม่ให้ท้อแท้

3 การร้องเพลงเป็นเรื่องช่วยให้หายเคลียดและมีการใช้ความคิด   ทักษะต่างๆ

4  การทำวิสัยทัศน์ด้วยภาพและมีแผนละเอียดที่เห็นภาพติดไว้ให้เห็นทุกวันทำให้เราทำงานแบบมีแผนและสื่อสารได้ชัดเจน    โอกาสสำเร็จได้ง่าย

5 เห็นเด็กๆ นักบริหารคิดอย่างไร      มีประสบการณ์ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำทำให้มีความเพลิดเพลินเหมือนเด็ก (คล้ายๆกับทำวิสัยทัศน์โดยใช้AIC ที่ทำเป็นกลุ่มแต่ให้วาดภาพ)  

ความฝันของคุณชัยณรงค์ซึ่งเอารูปรถ Lexus มาแปะ

ความฝันของดิฉันเอารูปรถไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรมาแปะเพราะต้องการทำให้ทันเวลาค่ะ

หัวข้อที่ทำมี สังคม   ครอบครัว   การพัฒนาตนเอง   สุขภาพ   ความมั่งคั่ง

ดิฉันจำไม่ได้ว่าฝันจะมีเงินเท่าไหร่    แต่มีรูปรถและบ้านก็รีบแปะให้เสร็จและส่งการบ้านวิทยากรโดยให้เราจับคู่กับเพื่อนและเล่าให้เพื่อนฟัง

ในด้านการพัฒนาตนเองดิฉันติดรูปในหลวงเพื่อแสดงถึงการอบรมทั้งกายและจิตและดูพระองค์เป็นตัวอย่างของความเสียสละ

กลับมาบ้านดิฉันคงต้องทำแผนให้พ้นทุกข์ด้วยค่ะเพราะหลังอบรมรู้สึกว่ากิเลศจะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

คำสำคัญ (Tags): #millionair club#ครอบครัว
หมายเลขบันทึก: 267159เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2009 16:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

สวัสดีครับ อาจารย์หมอ

อยากจะเห็นแผนในบรรทัดสุดท้ายน่ะครับ

"แผนการลงทุนอย่างไรให้พ้นทุกข์"

สวัสดีค่ะ คุณซวง

กำลังทำแผนอยู่ค่ะ แต่คิดไม่ค่อยออก คงต้องรอให้จิตดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อย

สวัสดีค่ะคุณหมอ

ตามเรียนรู้ธรรมะของคุณหมอตลอดค่ะ

น่าสนใจ แผนการลงทุนอย่างไรให้พ้นทุกข์ของคุณซวงนะคะ

ทาน ศีล ภาวนา จะพอไหมนะ

สวัสดีค่ะ ครูเตือน

ดีใจที่มาเยี่ยมค่ะ

ทาน ศีล ภาวนา คงมากพอค่ะโดยเฉพาะภาวนา ซึ่งเรามักจะลืมกันบ่อยๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี