ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการประชุมวิชาการจัดการความรู้

ตามที่ สคส. จะจัดประชุมวิชาการจัดการความรู้   ครั้งที่ ๑๗  และได้เคย post ลงใน blog นี้แล้วนั้น   ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด   ดังนี้

 

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑๗


เสวนา
การจัดการความรู้ในวงการราชการไทย : ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘   เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    ที่ ห้องกิ่งเพชร  ชั้น 3 
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  กรุงเทพฯ
ร่วมเสวนาโดย
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช,  ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด,   และผู้ร่วมเสวนารับเชิญจาก กรมส่งเสริมการเกษตร,  กรมอนามัย,  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  โรงพยาบาลบ้านตาก,  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,  และอื่นๆ

          รับจำกัดไม่เกิน ๑๐๐ คน (ตามลำดับการโอนเงินลงทะเบียน)    สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส  [email protected]  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๙๘ ๐๖๖๔ - ๘ ต่อ ๑๑๒   
                    ค่าลงทะเบียนท่านละ ๒๐๐ บาท    สามารถโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  บัญชีเลขที่ ๐๐๗ – ๑ – ๒๙๐๐๐ - ๑  ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   แล้วแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและสถานที่ติดต่อ และ e-mail address ไปที่หมายเลข ๐๒ ๒๙๘ ๐๐๕๗ (โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันงาน)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)