สุนทรพจน์"มนต์เสน่ห์บ้านเลือก".....เวทีAARตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนท้องถิ่น(7)

ชาวบ้านเลือกมีความปลื้มปิติยินดี ที่ ฯพณฯ ท่านไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชุมชนของเรา เราทั้งหลายมีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในความเป็นคนใจซื่อ มือสะอาด ปราศจากมลทินในดวงใจ ท่านคือ รัตนะบุรุษ

จากการที่วัดพระศรีอารย์  ซึ่งอยู่ในตำบลบ้านเลือก  เป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนา มีศูนย์เรียนรู้ค่ายพุทธบุตร สำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีบทบาทในการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม กับเยาวชนทั่วประเทศ  โดยมี พระครูวิวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสเป็นผู้ก่อตั้ง  และมีการฝึกวาทะศิลป์ การกล่าวสุนทรพจน์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ โดยมี พระอาจารย์สุเทพ สุเทโว เป็นแกนนำ ทำให้ตำบลบ้านเลือกมีเยาวชนที่มีความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์อยู่หลายคน   

ในวันที่ 26 พ.ค. ที่อ.ไพบูลย์  ได้เดินทางมาร่วมงานสรุปบทเรียนการจัดทำตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตำบลบ้านเลือก  น้องเฟิร์น ด.ญ.ศศิมาภรณ์  เครือละม้าย  นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  เยาวชนคนบ้านเลือกได้เป็นตัวแทนของคนบ้านเลือกแสดงศักยภาพ ทุนทางสังคมของตำบลบ้านเลือก   โดยน้องเฟิร์นเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์  “มนต์เสน่ห์บ้านเลือก” ต้อนรับท่านอ.ไพบูลย์  ได้อย่างน่าประทับใจจริงๆ 

บทสุนทรพจน์ของน้องเฟิร์น(พระอาจารย์สุเทพ สุเทโว เป็นผู้ขัดเกลาสำนวนภาษาให้)ซึ่งเป็นบทสรุปแสดงทุนทางสังคมของคนบ้านเลือกจากการที่คณะทำงานได้ค้นพบเป็นความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งชุมชนของตนร่วมกันนั้น  บัดนี้ได้ถูกกล่าวขานเป็นเรื่องเล่าในรูปของคำกล่าวสุนทรพจน์  ของลูกหลานคนบ้านเลือกมีดังนี้

นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูง  ฯพณฯ ท่านไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

                        สวยคนสวย                 โพธาราม               เพชรน้ำหนึ่ง

                        สวยซาบซึ้ง                  กิริยา                      อัฌชาสัย

                        หวานคนหวาน           ย่านบ้านเลือก      หวานเกินใคร

                        หวานน้ำใจ                   หวานวาจา           หวานตาคม

                ขอต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดน  คนสวยโพธาราม  คนงามบ้านโป่ง  คนคิ้วโก่งบ้านเลือก  ชาวชุมชนบ้านเลือกจะมีความขยัน และความประหยัด ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในการทำงาน เพราะถือคติที่ว่า ความขยัน คือมารดาแห่งความสำเร็จ โดยเป็นคนมุ่งมั่น  ไม่เฉื่อยชา   เทพีแห่งโชคจะยืนเคียงข้างกับผู้ทำจริง  ความอดทนเป็นฝาแฝดกับความก้าวหน้า

  • ชาวบ้านเลือกมีความประหยัดอดออม  เพราะถือคติที่ว่า  ความประหยัด คือรุ่งอรุณแห่งความมั่นคง ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง  อยู่ตามมี  ยินดีตามได้  ใช้จ่ายตามความจำเป็น  เพราะทุกคนคิดว่า
  • บ้านเลือก คือดินแดนแห่งประวัติศาสตร์  แต่เดิมเรียกว่า บ้านเลือกม้า คือการเลือกม้าศึก  เพื่อใช้รบกับทหารพม่า
  • ณ  บ้านเลือกแห่งนี้ คือดินแดนเกษตรกรรม  เรามีข้าวโพดที่รสอร่อยที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ ข้าวโพดแปดแถว  อันมีรสนุ่ม และหวานมัน  พร้อมทั้งการปลูกผักกาดหัวที่มีหัวขาวบริสุทธิ์ ใช้ทำผักกาดดอง ผักกาดหวาน รับประทานอร่อยดี  มีพระโคที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะท่วงที  สำหรับใช้สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  • บ้านเลือกแห่งนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่พึ่งทางใจ  อาทิ  หลวงพ่อขันธ์ วัดพระศรีอารย์  หลวงปู่อินทร์ วัดโบสถ์  หลวงพ่อพิมมาลัย วัดหุบกะหล่ำ  มีพระพุทธรูปที่งดงามด้วยหลักพุทธศิลป์ คือพระประธานหยกขาว พระศรีอาริยะเมตตรัย และหลวงพ่อสองพี่น้อง

หากท่านมาสู่ย่านบ้านเลือกนี้  ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมลาวเวียงในวันสำคัญ  เช่น  วันสงกรานต์  แวะชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่บ้านขนุน   โดยเฉพาะหมู่ที่ ๙ บ้านวัดพระศรีอารย์แห่งนี้ มีคำขวัญประจำหมู่บ้านว่า

                 อุโบสถทองคำ                 อร่อยล้ำปลาหวาน

                 หย่อมย่านโคนม               ชื่นชมปลาสวยงาม

                 ลือนามค่ายพุทธบุตร          ประโยชน์สุดกล่อมออมทรัพย์

 

          วันนี้ชาวบ้านเลือกมีความปลื้มปิติยินดี ที่ ฯพณฯ ท่านไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชุมชนของเรา  เราทั้งหลายมีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในความเป็นคนใจซื่อ  มือสะอาด  ปราศจากมลทินในดวงใจ  ท่านคือ รัตนะบุรุษ

                  ลาภยศมิอาจขุน

                  ยากจนมิอาจคลอน

                  อำนาจมิอาจข่ม

                  จนเป็นที่ปรากฎแก่ชาวไทยมาโดยตลอด

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะ  หากเปรียบราชบุรีเป็นราชินีตะวันตก  บ้านเลือกแห่งนี้ก็เป็นอัญมณีแห่งโพธาราม ที่ทอประกายแสงใส  ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและศีลธรรม  ด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

                   พืชในไร่              ไม้ในสวน                 ล้วนเลิศลำ      

                   ข้าวในนา             ปลาในน้ำ                 ไม่เป็นสอง

                   ชาวบ้านเลือก       มีน้ำใจ                      ไม่เป็นรอง

                   แผ่นดินทอง         แผ่นดินธรรม               แผ่นดินไทย

 

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม#การฝึกวาทะศิลป์ การกล่าวสุนทรพจน์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม#น้องเฟรินส์ ด.ญ.ศศิมาภรณ์ เครือละม้าย#“มนต์เสน่ห์บ้านเลือก”#ตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนท้องถิ่น#โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

หมายเลขบันทึก: 264632, เขียน: 30 May 2009 @ 18:08 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 08:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มายืนยันว่า ข้าวโพดแปดแถว อร่อยจริงๆๆค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เอลิสา
IP: xxx.47.22.32
เขียนเมื่อ 

น้องเฟิร์นเก่งค่ะๆ