เกณฑ์สรรหา "ผู้พิชิต" รางวัลจตุรพลังแห่งการจัดการความรู้

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัล "จตุรพลังแห่งการจัดการความรู้" นำโดยคุณนภินทร  ศิริไทย ประธานกรรมการ, คุณจิราวรรณ เศลารักษ์ กรรมการ, และตัวกระผม ธวัช หมัดเต๊ะ กรรมการ ได้ปรึกษาหารือกันเป็นเรียบร้อยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ก็ได้เกณฑ์สรรหา ผู้พิชิตรางวัล  พอเป็นกรอบกติกาคร่าวๆ  ที่จะนำมาประกาศให้ทราบกันครับ

1.รางวัลคุณเอื้อแห่งเดือน  1 รางวัล

2.รางวัลคุณอำนวยแห่งเดือน 1 รางวัล

3.รางวัลคุณกิจแห่งเดือน 1 รางวัล

4. รางวัลคุณลิขิตแห่งเดือน 1 รางวัล

สำหรับของรางวัลคณะกรรมการขออุบไว้ก่อนนะครับ  เพื่อพิจารณาดูให้เหมาะสมกับผู้ได้รับรางวัลเป็นรายกรณีไป 

คุณสมบัติเบื้องต้นของ candidate

1. แสดงบทบาท คุณเอื้อ, คุณอำนวย, คุณลิขิต, และคุณกิจ (แยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมาจากคนละหน่วยงาน หรือหน่วยงานเดียวก็สามารถเป็นไปได้ครับ) ในงานประจำมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เน้นเล่นบทบาทนั้นๆ ที่หน้างานประจำของตัวนะครับ)

2.เกิดผลสัมฤทธิ์  หรือแสดงสัญญานบางอย่างว่าจะเกิดผลดี (ต้องเข้าตากรรมการด้วยนะครับ)  เช่น เกิด dream team ในที่ทำงาน  หรือมีผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น

3. มีวิธีการ  เทคนิคหรือ กลยุทธ์การทำงานที่สร้างสรรค์  ไม่ตกร่องเดิม  มีบรรยากาศของความร่วมมือมากขึ้น

4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันว่า  งานสำเร็จอย่างไร  ปริมาณเพียงแค่ไหน  คุณภาพงานเป็นอย่างไร  มีความต่อเนื่องหรือไม่ 

ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมานั้น  เป็นเพียงเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรกเท่านั้นนะครับ  ส่วนการสแกนแบบละเอียดนั้น  คณะกรรมการของเราได้ร่างเอาไว้อีกชุดหนึ่ง  ซึ่งแต่ละรางวัลจะมีรายละเอียดการพิจารณาแตกต่างกันออกไปบ้าง

ส่วนวิธีการสรรหานั้น  ก็จะมีหลายช่องทางครับ  เช่น

1. คณะกรรม  หรือเจ้าหน้าที่ สคส.การไปพบเจอเอง

2. อ่านเจอใน blog

3. ท่าน  หรือใครก็ได้เสนอชื่อมาให้พิจารณา

4. ฟ้าลิขิตให้มาพบเจอ เป็นต้น

ท่านที่ไปพบเห็น คนใด ที่มีคุณลักษณะ คุณเอื้อ  คุณอำนวย  คุณลิขิต หรือ คุณกิจ  กรุณาแจ้งชื่อให้คณะกรรมการทราบโดยด่วนนะครับ  แล้วเราจะตามไปดู  ไม่แน่นะครับเราอาจจะมีรางวัล คุณประสานให้คุณก็ได้นะครับ

การประกาศผู้พิชิตรางวัล จตุรพลังแห่งการจัดการความรู้  จะป่าวร้องชื่อผู้พิชิตและมอบรางวัลทุกเดือน  โดยเริ่มปฐมฤกษ์ ประกาศชื่อผู้พิชิตรางวัลภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (4)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ผมเสนอครูชบ ยอดแก้วครับ
น้ำ (pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

แขก

เสนอตัวเองครับ

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอ (พี่โก๋) ไพบูลย์ ผลพูล (เป็นคคุณลิขิต)

เห็นการจดบันทึกที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย เข้าใจง่าย

เป็นมายแม็บปิ้งด้วย

ซึ่งเขาอยู่ที่ จังหวัดสุมทรสงคราม

โดยพี่สรณพงษ์ เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเป็นเยาวชนที่สนใจทำงานด้านสังคม และก็ได้มาช่วยงานเป็น "คุณลิขิต" ที่มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสุมทรสงคราม ครับ.

 

น้ำ (pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
น้ำนำเสนิ อ.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ แห่งร.ร.จิระศาสตร์วิทยา เป็นคุณเอื้อ ประชันกับ คุณหมอประเทือง ผอ.แห่งโรงพยาบาลตาคลี ค่ะ