ความเห็น 2284

เกณฑ์สรรหา "ผู้พิชิต" รางวัลจตุรพลังแห่งการจัดการความรู้

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอ (พี่โก๋) ไพบูลย์ ผลพูล (เป็นคคุณลิขิต)

เห็นการจดบันทึกที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย เข้าใจง่าย

เป็นมายแม็บปิ้งด้วย

ซึ่งเขาอยู่ที่ จังหวัดสุมทรสงคราม

โดยพี่สรณพงษ์ เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเป็นเยาวชนที่สนใจทำงานด้านสังคม และก็ได้มาช่วยงานเป็น "คุณลิขิต" ที่มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสุมทรสงคราม ครับ.