ความเห็น 2285

เกณฑ์สรรหา "ผู้พิชิต" รางวัลจตุรพลังแห่งการจัดการความรู้

น้ำ (pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
น้ำนำเสนิ อ.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ แห่งร.ร.จิระศาสตร์วิทยา เป็นคุณเอื้อ ประชันกับ คุณหมอประเทือง ผอ.แห่งโรงพยาบาลตาคลี ค่ะ