ความสุขและความทุกข์

คนที่ไม่รู้จักพอ ย่อมไม่มีเก้าอี้ตัวไหน..นั่งสบายสำหรับเขา

คนที่ไม่รู้จักพอ ย่อมไม่มีเก้าอี้ตัวไหน..นั่งสบายสำหรับเขา

ความสุขและความทุกข์
มีพื้นฐานมาจากความรู้สึกรับรู้และพอใจภายใน
สำหรับเรานั้น ความพอใจภายในสำคัญกว่า
เป็นสิ่งพิเศษของมนุษย์
ด้วยข้อยกเว้นบางประการ
ทำให้สัตว์ไม่อาจมีประสบการณ์เช่นนี้

หากปรารถนาที่จะให้ความสุขประทับรอยลงในความรู้สึก
สิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่เสมอ
ก็คือ การสร้างชีวิตให้มีความพอดีและสมดุลทั้งทางกายและจิตใจ
คือเรียนรู้ที่จะเข้าใจกายอย่างรู้หน้าที่ด้วยการใช้กายนั้นให้พอเหมาะ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจจิตใจที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดอย่างรู้เท่าทัน
กระทั่งเรียนรู้ที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ
ให้รู้จักทำงานร่วมกันด้วยความสมดุลและป็นมิตรต่อกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวใต้น้ำความเห็น (0)