ในการเดินทางไปงานแต่งเพื่อนน้องเกดที่ขอนแก่น..ใช้เวลาในการเดินทางนานมาก
และระหว่างที่เดินทางฝนก็ตก...ไปถึงก็เย็น...เหนื่อยมากๆในวันนั้น..แต่ก็ทำเพื่อน้องเขา..ครั้งเดียวในชีวิต..ก็อวยพรให้น้องเขามีความสุข..