ใครรู้ช่วยสงเคราะห์หน่อยครับว่า จะเอา blog ที่เขียนแล้ว มาบันทึกเป็น file computer ยังไงครับ เพราะผมเองเขียนสดบน gotoknow เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เขียนใน word ก่อนแล้วเอามาแปะ เำพราะผมใช้ firefox ไม่ได้ใช้ IE และโปรแกรมไม่ยอมให้ทำ paste copy เวลาจะเขียน blog gotoknow

ตอนนี้ผมอยาก save blog ของตัวเองลงในคอมพ์ตัวเองครับ