วันนี้ตั้งแต่เช้าลุงช่วง เรืองจันทร์ นายกสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง พร้อมเลขาฯ ได้มาพบกับผมที่สำนักงานตามนัดหมาย ซึ่งเราได้นัดกันทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จริง ๆ แล้วที่ได้นัดที่นี่เพราะลุงช่วงจะมาทำธุระอื่น ๆ ด้วย ประเด็นที่มาธุระกับผมก็เพื่อ ลปรร.กันในการจัดการชุมชนคนพิการทุกประเภท/ญาติขึ้นในจังหวัดพัทลุง ภายใต้โจทย์ “คนพิการจะร่วมรวมพลังกันสร้างสุขภาพได้อย่างไร?” และเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนสภาคนพิการทุกประเภทของจังหวัดไปด้วยเลย ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนเริ่มต้นนั้นทางสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง และชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน จะเป็นเจ้าภาพ

     โดยสรุปเราจะขอใช้งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ จว.พัทลุง เพื่อจัดการสัมมนาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ที่จะถึงนี้ และได้คิดประมาณค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ น่าจะตกที่ประมาณไม่เกิน 40,000 บาท (มีค่ารถคนพิการคิดคำนวณโดยเฉลี่ยประมาณ 150 บาท/คน ด้วย) โดยมีเป้าหมายคือ คนพิการแต่ละประเภท/ญาติ 5 ประเภท จาก 11 อำเภอ ก็จะเป็น 55 คน จนท.ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพคนพิการ อำเภอละ 1 คน เป็น 11 คน และผู้จัด/ผู้ประสาน/วิทยากร/แขกรับเชิญ อีกประมาณ 24 คน สำหรับสถานทีลุงช่วงจะไปประสานต่อ และน่าจะเลือกศาลาประชาคม อ.เมืองพัทลุง เพราะเข้าออกง่าย สะดวกแก่คนพิการทุกประเภทดีอยู่แล้ว

     สำหรับประเด็นที่จะพูดคุยกันในวงสัมมนา คือ ช่วงเช้าจะเป็นการมองจากมุมของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และนากยกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในประเด็น “คนพิการจะร่วมรวมพลังกันสร้างสุขภาพได้อย่างไร?” จากนั้นก็จะเปิดเวทีให้ได้ ลปรร.กัน โดยการซักถามหรือสอบถามประเด็นที่สงสัยค้างคาใจ ในวงกว้าง

     ช่วงบ่ายจะเป็นการแยกกลุ่มตามแต่ละประเภทของคนพิการทั้ง 5 ประเภท โดยมี จนท.เข้าไปเป็นผู้ช่วยในการเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์เดิมคือ คนพิการจะร่วมรวมพลังกันสร้างสุขภาพได้อย่างไร? จากนั้นก็จะมีการกลับมารวมกันเพื่อนำเสนอในแต่ละกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ และร่วมกันตกผลึกเป็นภาพรวม คนพิการจะร่วมรวมพลังกันสร้างสุขภาพได้อย่างไร? ก่อนจะทำ AAR แล้วนัดหมายการพบกันในคราวถัดไปของแกนนำเพื่อขับเคลื่อนเดินต่อ และไปเชื่อมโยงกับการสนับสนุนให้เกิดชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุงและยกเป็นสภาคนพิการทุกประเภทต่อไป ตามที่เคยได้บันทึกไว้แล้วที่ EHM เครื่องมือสร้างพลังเครือข่ายคนพิการ