ยุทธศาสตร์ด้าน QA ของ มน.

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUQA) เพื่อให้เกิดบุคลากรที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินที่ดี

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดำเนินการตามระบบได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อมอบรางวัล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ยุทธศาสตร์#nuqa

หมายเลขบันทึก: 26260, เขียน: 01 May 2006 @ 13:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)