ติดต่อ

  ติดต่อ

การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  CAI  
ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนในรายวิชานี้ช่วยให้ได้เรียนรู้ถึงการนำ cai ไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้การเรียนการสอนง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต็ใช้ได้ในรายวิชาต่างๆ ได้เรียนรู้ถึง การใช้โปรแกรม Authorware และMacromedia flash  เพิ่มมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 26250, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): ทฤษฏีการเรียนรู้

ความเห็น (0)