"พายุเดือนเมษา ฝนฟ้าแปรปรวนเหลือเกิน แม้กระทั่งเหตุการณ์ในกระทรวงสาธารณสุขเองก็แปรปรวนไม่น้อย"

 

          สิ่งที่อยากให้ลองทบทวนดู ก็เป็นประเด็นที่ทางเเพทยสภา  ได้ออกความเห็น จะได้รู้ว่า วิธีคิด "แปรปรวน" แบบไหน(อ่านแล้วอึ้งครับผม) 

 

             ผมได้รับ อีเมลล์จากพี่ชายคนหนึ่ง ขออนุญาตพี่ชาย นำข้อความมา ร่วม ลปรร. ในBlog ด้วยครับ     

 

ลองอ่านและวิเคราะห์ตามนะครับ... 

 

          "มีการเสนอร่าง พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขเพื่อยกระดับการสาธารณสุขเป็นวิชาชีพ 
การเสนอร่างฯนี้ได้เสนอให้แพทยสภาพิจารณาและให้ความเห็น 
และได้ตอบกลับมาเป็นรายลักษณ์อักษร
ว่าไม่เห็นด้วยที่จะทำการสาธารณสุขเป็นวิชาชีพ 
และนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่แพทยสภาให้ไว้
..........1.3
วิชาชีพต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการทางปัญญาหรือความคิด(Intellectual Process)
ในการให้บริการ ทั้งในการประกอบวิชาชีพอิสระและการทำหน้าที่ราชการ
มากกว่าการใช้แรงกาย
        "การสาธารณสุขชุมชน"
              กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการทางปัญญาหรือความคิด แต่อาจกระทำได้จากประสบการณ์ความชำนาญ สามัญสำนึก การฝึกอบรมทางกายก็ได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นการกระทำในหน้าที่ราชการ โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งกำหนดให้ปฏิบัติตามอยู่แล้ว เพราะปรากฎว่าขณะนี้บุคลากรทางสาธารณสุขโดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุขมีหลายประเภทหลายระดับต่าง ๆ กันโดยที่ในประเภทและระดับที่แตกต่างกันนี้ 
ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการทางปัญญาหรือความคิดในการให้บริการดังนั้น  การสาธารณสุขชุมชน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การเป็นวิชาชีพ ตามข้อ 1.3
       
             นี่เป็นความเห็นของภาคีสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพมองเห็นภาคส่วนที่ร่วมมือกันทำงานมาแสนนาน ล้านนาน  ท่านมีความเห็นอย่างไร ช่วยแสดงออกกันหน่อยนะครับ

ที่กระดานสนทนาของ http://www.northphc.org 
หรือในที่ที่ท่านคิดว่าควรแสดงออก