เช้าวันจันทร์ ได้รับหนังสือดีๆชื่อเท่ห์ "ถักรอย ร้อยทอ" จากพี่สาวคนหนึ่ง ส่งตรงมาจากเมืองบางกอก ตื่นตากับภาพลักษณ์ของหนังสือที่ไม่เหมือนใคร             เปิดดูเนื้อหาข้างใน มีเรื่องราวดีๆอัดแน่น   เรื่องเล่าแต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม ที่สรรสร้าง ในการสร้างสรรค์สุขภาพ แม้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะยึดเป็นต้นแบบแต่ทว่าต้องการให้เป็นบทเรียนของการเกิด และดำเนินไปของสมัชชาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ว่ามีจุดเด่นแตกต่างกัน เสมือนจุดประกายให้เกิดการสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพ เพื่อให้สมัชชาสุขภาพในพื้นที่อื่นๆสามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมบนเส้นทางการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ "สุขภาวะที่สมบูรณ์ของชีวิตคนไทยทั้งประเทศ"               "...แม้ 9 กรณีศึกษา สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ปี 2547 ที่ได้นำมาเล่าความไว้จะมีคุณค่าในตัวเอง ดั่งผืนผ้าที่ผ่านการ 'ถักรอย... ร้อยทอ' ด้วยความรักความเข้าใจ และเต็มไปด้วยพลัง... แต่หากไม่นำมาห่มคลุมตัดเย็บ รักจะอบร่ำพับวางในตู้ทอง ด้วยปรารถนาเพียงเพื่อชื่นชมความงามก็คงหาประโยชน์อันใดมิได้ องค์ความรู้อันทรงคุณค่าจาก 9 กรณีศึกษานี้ก็เช่นกัน หากไมได้นำมาประยุกต์ใช้ในวิถีแห่งตน องค์ความรู้เหล่านั้นก็คงเป็นได้เพียงผ้าผืนสวยที่อวดเส้นด้ายลายงามในตู้ทองแค่นั้นเอง..."

หากสนใจหนังสือดี ร่วมกันสร้างสรรค์ ถักทอ ให้ผ้าผืนใหม่ สวยงาม และมีคุณค่า ติดต่อได้ที่นี่ครับ

         สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.) ชั้น 2 อาคารด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ (ถนนสาธารณสุข 6) ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-2304 โทรสาร 0-2590-2311 หรือ ตู้ ปณ.9 ปณฝ.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี 11002

ขอบคุณพี่สาวมากๆนะครับ สำหรับหนังสือดีๆครับผม