1. น้ำหมักมะกรูดชีวภาพ    5 ลิตร

 2. น้ำด่าง                       3 ลิตร

 3. หัวเชื้อแชมพู (N 70 )    1  กก

 4. ลาโนลิน                     1  ขีด

 5. ผงฟอง                       1  ขีด

 6. ผงข้น                         1  ขีด

 7. น้ำหอม                      20 ชีชี

ขั้นตอนการผลิต

 1.   เท N 70 ลงในถังหน้าเรียบ และเติมเกลือ 1 ซ้อนโตะ แล้วกวนให้เข้ากันหรือเป็นเนื้อสีคริมขาว

 2.  เติมน้ำหมักมะกรูด 5 ลิตร ใส่ทีละน้อย ๆ (หยาดน้ำ )ขณะที่เติมน้ำหมักให้กวนไปเรื่อยๆ

 3. เติมน้ำด่าง 3 ลิตรใส่ทีละน้อยๆ ( หยาดน้ำ )ขณะที่เติมน้ำด่างกวนไปเรื่อย ๆ

 4. ต้มลาโนลินให้เป็นเนื้อเดียวกัน

 5. กวนผงฟอง สี น้ำหอม ทิ้งไว้ 6  ชั่วโมง

 6. บรรจุขวด