เรื่องราวและความรู้สึกดี ๆ
อาจไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ ...
แต่...อาจต้องมีการบันทึกไว้ 
ณ  ที่ใดที่หนึ่ง...
ที่นอกเหนือจากความทรงจำ...
สีแห่งความทรงจำ...
อาจจะจืดจางและลางเลือนไปตามกาลเวลา...แต่...
ณ ที่แห่งนี้...
ความทรงจำยังคงชัดเจนเสมอ

จากหนังสือเรื่อง ด้วยรัก...แกมรำคาญ
BY...อะ-นะ-งะ