งานเด่นในรอบเดือนนี้

งานหนักดีกว่าไม่มีงานทำ

เดือนนี้ทั้งเดือนถูกเข้าอบรมเรื่องมาตรฐานการทำงานเกือบครึ่งเดือน  ระบบราชการถูกเปลี่ยนไปมากจริง ๆ ไม่ได้ทำงานสบายแบบเช้าชามเย็นชามที่เคยถูกกล่าวหา  แต่ต้องมำอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  ตอนนีพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง  และได้มีจัวอย่างหลายท่านที่เราต้องยึดถือเป็นตัวอย่าง  อยากเป็นข้าราชการสายพันธูใหม่น่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน walisangtoknowความเห็น (0)