จากการที่พวกเราชาวพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการที่เรียกว่า Sport day ดังที่ ท่าน CKO ได้เล่าไว้ใน 2 บันทึกก่อนหน้านี้นั้นขอแถมภาพวันเปิดงาน เมื่อเย็นวันพฤหัสที่ 27 เม.ย 49 มาให้ดูกันค่ะ