สอบ ประมวลความรู้เสร็จแล้ว...ตอบได้หมด..แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเเปล่   ต่อไปก็ลุยงานของอ.ที่ค้างๆได้แล้ว