ต้นกาลพฤกษ์ที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันเกิดจากชาวมข.ในรุ่นก่อนๆ ได้ปลูกและฝากไว้ให้ชาวมข.ในปัจจุบัน  ซึ่งหลายต้นมีอายุมาก  ทรุดโทรม และล้มได้ง่าย  ขณะนี้ศิษย์เก่ามข..  นำโดยรุ่น 10 ได้ดำริที่จะปลูกต้นกาลพฤกษ์เพิ่มเติมและระดมทุนเพื่อการบำรุงรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปด้วย  ทำให้มั่นใจได้ว่า ดอกกาลพฤกษ์อันสวยงาม  จะยังชูช่อไสวให้ชาวมข.  ชื่นชมและเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยตลอดไป