วันนี้โชคดีมีโอกาสเปิดบล๊อกโดยเพื่อนผู้แสนดีวีรยุทธ  สมป่าสัก สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้(KM)มากขึ้นอีกหลายกระบุงโกย  สนใจมานานแต่โอกาสไม่อำนวย แต่นี้ต่อไปคงมีโอกาสเรียนรู้ได้มากขึ้น ขอขอบคุณผู้แนะนำและจะได้นำโอกาสที่ได้สู่งานที่ปฏิบัติและส่งอานิสงแก่เกษตรกรต่อไป

                                     คุณประสิทธิ์ อุทธา นักส่งเสริมการเกษตรจากอำเภอพรานกระต่าย