เมื่อแรกที่เราเข้าร่วมกระบวนการคุณภาพ มีปัญหามากมายว่าเราจะทำได้ริเปล่า มีเครื่องมือมากมายจนเราปวดหัว ขบวนการ kmเข้ามาใน รพ.เมื่อปี 2549 โดย ทาง สสจ.กส ได้นำมาใช้ในหน่วยงาน มีการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ 10 ชุมชน เราท่าคันโทได้เข้าร่วมในงานนี้ มีความแปลกใหม่แต่ไม่ยากที่จะนำใช้ในขวนการพัฒนา   ทางทีมงานได้เข้าอบรม 3 วันเต็ม ๆ เนื้อหาอัดแน่น คนเข้าร่วมล้นห้องประชุม จนน่าแปลกใจ แต่อดดีใจไม่ได้ี่ที่ทางทีมมีความตื่นตัว คงไ่ม่ใกล้ โอกาสพัฒนามีสูง มีการพัฒนาระบบทั้งทางจังหวัด ติดตามชุมชนต่าง ๆ มีการ ลลปร.ในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งทางทีมคลินิกและงานอื่น ๆ ที่จะใช้พัฒนา มีการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในบางหน่วยงาน แบบ ""เพื่อนช่วยเพื่อน" เราชาวท่าคันโทได้นำมาใช้ใน รพ.ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการ ลลปร.จนถึงกลุ่มงานสนับสนุนเลยทีเดียว ทางทีมงานสนับสนุนได้นำหัวข้อจากการแลกเปลี่ยนในโรงพยาบาลไปแลกเปลี่ยนที่ศูนย์วิชาการ มข.ในหัวข้อ 17 บัญญัตินักขับที่ดี ได้รับการเสนอแนะจากท่านอาจารย์กลับมาพัฒนางานต่อ ร่วมทั้งงานจ่ายกลาง และงานโภชนาการ