ถ้าคุณเป็นแฟน คนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอ กันบ่อยๆ แต่คุณก็คิดถึงเขา

อยากจะบอกเขา จึงต้องใช้วิธีโทรหาเขาตลอด หรือให้เขาโทรมาบอกบ้าง

จนเป็นกิจวัตรประจำวันว่าคิดถึงเหมือนกัน ซึ่งนั่นหมายถึงค่าโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น

จึงขอแนะนำวิธีการลดค่าโทรศัพท์สำหรับกรณีนี้ โดยเฉพาะดังนี้


1. Save เลขหมายโทรศัพท์ ของแฟน ในมือถือเครื่องของคุณโดย SaveName ว่า

"คิดถึงเหมือนกัน" แทนชื่อแฟนของคุณ

2. Save เลขหมายโทรศัพท์ ของคุณ ในมือถือของแฟน

โดย SaveName ว่า "คิดถึงนะ" แทนชื่อของคุณ

3. เมื่อถึงเวลาที่จะต้องโทรหากัน คุณก็โทรหาแฟนสัก 1 - 2 ตู๊ดแล้ววางสาย

ที่เครื่องของแฟนก็จะ Show Miss Call เมื่อListดูก็จะพบข้อความว่า "คิดถึงนะ"

4. เช่นเดียวกัน เมื่อแฟนต้องการจะตอบว่า คิดถึงเหมือนกันก็ให้โทรหาคุณ

แล้ววางสาย Show Miss Call เมื่อList ดู คุณก็จะพบข้อความว่า "คิดถึงเหมือนกัน "