เมื่อวานนี้ ดิฉันได้เข้าประชุมบุคลกรของสำนักหอสมุด โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสุมด อาจารย์สุเพ็ญ ทาเกิด เมื่อวานนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดได้มาพูดให้แง่คิด อะไรตั้งมากมาย ให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลกรทุกคน สร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร แต่มีอยู่คำพูดหนึ่งที่ดิฉันได้จดและจำมา โดยท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดได้พูดให้แง่คิดไว้ว่า "ฟังอย่างไม่ตัดสิน และ ฟังอย่างไม่มีอคติ" ซึ่งดิฉันชอบคำนี้มากเลย ดิฉันจึงจดมาเพื่อที่อยากจะให้ทุกคน ได้จำไว้และเตือนใจตัวเองทุกครั้ง

การฟังอย่างไม่ตัดสิน  ก็คือ การเมื่อเรารับฟังคำพูด หรือรับเรื่องที่คนอื่นพูดมานั้น เราควรจะคิด และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ คิดอย่างมีเหตุ และผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ใช่เชื่อเพื่อแค่คำบอกกล่าว สิ่งที่เรารับมา โดยที่ไม่ไม่คิดก่อนแล้วตัดสิน มันอาจส่งผลเสียได้หลายๆอย่าง สิ่งนี้ดิฉันคิดว่า การที่เราจะเป็นผู้จัดการคน จัดการความรู้ คงต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมในเรื่องการรับฟัง ก่อนที่จะตัดสินนะคะ

ฟังอย่างไม่มีอคติ ก็คือ เราอย่าเพิ่งยึดติดในความคิดของเรา เราควรจะเปิดใจรับฟังคำพูดของคนอื่นบ้าง สิ่งที่เราคิด กับ สิ่งที่คนอื่นพูด มันก็ไม่แน่ว่าจะถูกไปเสียหมด เราควรเปิดใจรับความคิดของผู้อื่น ใตร่ตรองถึงเหตุ และ ผล ทุกครั้ง และเราก็จะกลายเป็นผู้ชนะเสมอ

ดิฉันเองก็เคยพบกับปัญหานี้เหมือนกัน เกี่ยวกับการฟังอย่างไม่ตัดสิน เช่นเรื่องการถูกใส่ความ การถูกยุแยง ให้เกิดความ แตกร้าว ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าผู้ที่รับฟัง ไม่มีวิจารณญาณ ใตร่ตรองให้ดีแล้ว ผลเสียที่มันจะเกิดขึ้น สามารถทำร้ายคนได้ทั้งคนเลย

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักหอสมุด อาจารย์สุเพ็ญ  ทาเกิด ที่ได้นำแง่คิดดีๆมาบอกให้บุคลากรได้รับรู้ และควรพึงปฏิบัติ     ดิฉันขออนุญาตนำมาเผยแพร่นะคะ

คำพูดฆ่าคน มานักต่อนักแล้ว คุณมีความคิดว่างัยคะ